Werkwijze bij Kinderopvang SKR in Ridderkerk

Inschrijven voor kinderopvang in Ridderkerk

Je kunt je kind inschrijven voor opvang via het inschrijfformulier. In dit formulier kun je jouw wensen ten aanzien van de opvang aangeven. Alvast inschrijven van jouw kindje wanneer je zwanger bent is mogelijk , als de vermoedelijke geboortedatum bekend is.

Locatie bekijken

Het is mogelijk een rondleiding op de gewenste locatie te krijgen. Neem daarvoor contact op met de locatie.

Bevestiging van inschrijving

Na inzending van het inschrijfformulier, ontvang je van de medewerker klantenservice een bevestiging van inschrijving. Zij zal je, wanneer mogelijk, meteen een aanbieding doen en eventueel direct een plaats voor jouw kind in de opvang reserveren.

Plaatsingsovereenkomst

Wanneer er een plaats voor jouw kind beschikbaar is, dan maakt de medewerker klantenservice een overeenkomst. Deze ontvang je per post, ruim vóór de start van de opvang.

Je dient de overeenkomst te ondertekenen en zo spoedig mogelijk terug te sturen naar het centraal bureau van Kinderopvang SKR. Betreft het een spoedplaatsing dan kun je de overeenkomst tekenen tijdens het intakegesprek met de locatiemanager.

Intakegesprek

Wanneer wij de overeenkomst hebben ontvangen, zal de pedagogisch medewerker telefonisch contact opnemen voor een afspraak. Het intakegesprek vindt plaats op de locatie. Jij en je kind maken kennis met de groep en de pedagogisch medewerkers. Verder wisselen we alle benodigde informatie uit en kun je eventuele bijzonderheden melden.

Wenperiode

Voordat jouw kind ‘echt’ naar de opvang komt, starten we met een wenmoment. In die periode kan je kind wennen aan de nieuwe situatie en leggen we de basis voor een veilige, positieve binding met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes. Het is belangrijk dat jouw kind zich op het gemak voelt en dat het ervaart dat het op de aanwezige volwassenen kan rekenen. De duur van zo’n periode is per kind verschillend. Ieder kind went op de eigen manier. Om een veilige basis te creëren zal er afhankelijk van de leeftijd van het kind en het kind een wenmoment afgesproken worden. We moedigen ouders zoveel mogelijk aan hun wensen ten aanzien van de opvang kenbaar te maken. Het is belangrijk dat alle betrokkenen in deze periode veel informatie met elkaar uitwisselen, zodat we zo snel mogelijk wederzijds vertrouwen opgebouwd hebben.

Dagindeling Kinderdagverblijf en Peuterspeelgroep

Bij het kinderdagverblijf hebben we een vaste dagindeling. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van ouders. Baby’s hebben een andere dagindeling dan peuters. De pedagogisch medewerkers van de verticale groepen (waar meerdere leeftijden samen opgevangen worden) passen zich aan het ritme van de kinderen aan. Uiteraard altijd in nauw overleg met de ouders. De vaste dagindeling geldt ook voor de opvang bij de peuterspeelgroep. Voorspelbaarheid en continuïteit vinden wij belangrijk in het leven van het jonge kind, maar we willen daarbij de ruimte voor verrassing en spontane activiteiten niet uitsluiten.

Dagindeling Buitenschoolse Opvang

Bij de BSO houden we een vast ritme aan tijdens de voor- en naschoolse opvang en de vakantieopvang. Tijdens de vakantieperiodes worden extra activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. Ondanks het vaste ritme is ook hier ruimte voor verrassingen en spontane activiteiten. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van de ouders.

Op de BSO werken we met thema’s. De activiteiten die aangeboden worden, staan een bepaalde periode in het teken van de verschillende thema’s. Denk hierbij aan de jaargetijden, feestdagen, sport, sprookjes, kleuren, verschillende culturen etc.

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”