Over Kinderopvang SKR in Ridderkerk

Professionele kinderopvang in samenwerking met onderwijs

Kinderopvang SKR is de grootste professionele dienstverlener voor kinderopvang (0 – 13 jaar) in Ridderkerk. Wij zijn actief sinds 1974. Onze kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang bevinden zich in verschillende wijken van Ridderkerk. Er is altijd een opvang bij jou in de buurt.

Alle kinderdagverblijven liggen vlakbij onze buitenschoolse opvanglocaties. De peuterspeelgroepen zijn in of nabij de basisscholen van de vereniging PCPO (Protestant Christelijk Primair Onderwijs) gevestigd.

Warme en veilige kinderopvang

Kinderopvang SKR biedt een warme omgeving, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze pedagogische medewerkers ondersteunen de kinderen op een liefdevolle manier en stimuleren hen tot bloei te komen. Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Ontwikkeling stimuleren van ieder kind

In onze kinderdagverblijven werken wij met een vroeg- en voorschoolse educatieprogramma. VVE heeft als doel eventuele ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en met behulp van een speciaal programma aan te pakken. VVE richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning en activiteiten voor taal, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Kwaliteit en persoonlijke zorg

Bij Kinderopvang SKR staat uitstekende zorg voor alle kinderen centraal. Naast procedures en programma’s voor de zorg en ontwikkeling van de kinderen, hebben wij speciale aandacht voor de persoonlijke band tussen de pedagogische medewerkers, de kinderen en de ouders. Omdat kinderen vaak voor een langere periode bij ons zijn, kennen wij jouw kind en spelen wij in op wat er nodig is. Zodat jij en je kind zich goed voelen bij SKR.

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”