Kinderdagverblijven in Ridderkerk (KDV)

Zoek je dagopvang in Ridderkerk waar jouw kind liefdevol wordt opgevangen, gestimuleerd wordt in de ontwikkeling en zich elke dag weer veilig en vertrouwd voelt?
In de kinderdagverblijven van Kinderopvang SKR maken wij ons daar sterk voor. In kleinschalige locaties met vaste, deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Kinderen van ongeveer 10 weken tot 4 jaar oud zijn van harte welkom.

Samen opvoeden

Wij zorgen voor rust en regelmaat, maar ook voor uitdaging passend bij jouw kind. Samen voeden wij jouw kind op deze eerste levensjaren. Je kunt bij ons terecht voor opvoedadvies. Zodat jouw kind een veilige basis heeft en zich goed voelt.

Vaste groepen met betrokken medewerkers

Wij werken met stamgroepen, waar kinderen in vaste groepen samen zijn in hun eigen ruimte. Elke groep heeft zijn eigen vaste medewerkers, die je kind goed leren kennen en weten wat het nodig heeft. Zij verzorgen stimulerende activiteiten in het ritme van de kinderen.

Uitstekende verzorging, net als thuis

Gezonde voeding, een passend ritme, goed slapen en bewegen vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daaraan besteden wij veel aandacht. Door o.a. vaak buiten spelen, fruit tussendoor en rustige slaapplekken. Op elk kinderdagverblijf komt elke week een voorleesoma.

Stimuleren ontwikkeling van ieder kind

In onze kinderdagverblijven werken wij met een vroeg- en voorschools educatieprogramma (VVE).
VVE heeft als doel eventuele ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en met behulp van een speciaal programma aan te pakken. VVE richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning en activiteiten voor taal, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
Bij Kinderopvang SKR doen alle kinderen mee met VVE vanuit de filosofie dat alle kinderen leren van een gericht en gevarieerd aanbod. Onze pedagogisch medewerkers zijn VVE-gecertificeerd.

Verder doen wij mee aan het programma ‘Lezen OKE‘.

Focus op beweging

Bij alle kinderdagverblijven (en Peuterspeelgroepen) doen kinderen mee aan ‘Peuters in beweging’. De lessen ‘Beweegkriebels‘ worden gegeven door een juf of meester van de organisatie Welzijn Ridderkerk en is een onderdeel van De Brede School.
Vanuit de Brede school worden er allerlei activiteiten aangeboden aan kinderen in Ridderkerk. De kinderopvangorganisaties kunnen de kinderen ook aanmelden.

Mogelijkheden dagopvang

  • hele dagopvang: van 7.30 uur tot 18.00 uur

  • verlengde dagopvang vroege start vanaf 7.00 uur en/of late finish tot 18.30 uur

  • 52 weken 0f 40 (school) weken opvang

Voor iedereen een opvangmogelijkheid

Kinderopvang SKR in Ridderkerk biedt veel opvangmogelijkheden. Naast de aanvraag van de reguliere opvang is het ook mogelijk om ’s morgens eerder te komen of ’s avonds later te vertrekken. Wellicht heb je tijdens de schoolvakanties geen opvang nodig, dan kun je kiezen voor de 40 weken opvang. Of misschien heb je nog een andere wens die bijvoorbeeld te maken heeft met werkrooster of opvang door familie.
Stel ons je vraag en wij overleggen met jou over de mogelijkheden.

Kwaliteit en pedagogisch beleid

Net als de Wet Kinderopvang en de samenleving stellen wij hoge kwaliteitseisen aan onze kinderopvang. Al onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen voldoen aan kwaliteitseisen. Onze pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid. Een samenvatting hiervan kun je hier vinden.
Elk jaar vindt er een inspectie door de GGD Rotterdam-Rijnmond plaats op elke kinderdagverblijflocatie.
Je vindt een link naar het rapport bij elke KDV-locatie.

Werkwijze, tarieven en kinderopvangtoeslag

Meer gedetailleerde informatie over de procedure van inschrijven, het wennen van je kind aan de opvang, de tarieven en mogelijkheden voor kinderopvangtoeslag, vind je op de pagina’s Werkwijze en Tarieven.

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”