Tarieven

Tarieven 2019 Kinderdagverblijf
Tarieven 2019 Peuterspeelgroep
Tarieven 2019 Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Hele en halve dagopvang in kinderdagverblijf € 8,02
Verlengde opvang in de ochtend vanaf 7.00 uur en in de avond tot 18.30 uur € 8,02
40 weken opvang (rekening houdend met de door de Gemeente Ridderkerk bepaalde schoolvakanties) € 8,35

Afspraken rondom ruildagen

De ruildag kan alleen vooraf worden aangevraagd op de opvanglocatie. Achteraf aanvragen is niet meer mogelijk. Ook in geval van ziekte kan het alleen direct bij het afmelden van je kind worden aangevraagd. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag in de lopende week of 15 werkdagen ná de dag waarop jouw kind niet komt. Ruilen mag ook als de opvangdag van je kind valt op een dag waarop het kinderdagverblijf gesloten is (bijv. vanwege een officiële feestdag) Bij 40 weken opvang, mogen alleen feestdagen die vallen binnen deze opvang geruild worden. Zie voor de 40 schoolweken de pagina met het vakantie en gesloten dagen overzicht. Halve dag opvang en hele dag opvang kan niet geruild worden met elkaar. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat.

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen is mogelijk. Dit is altijd in overleg met de pedagogisch medewerker. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Bij extra opvang teken je als ouder het  ‘extra opvang’ formulier. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang in rekening brengen.

Peuterspeelgroep

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Opvang in peuterspeelgroep € 8,02

Minimale afname is 2 dagdelen. Je kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen de ontwikkeling van jouw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. Je betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Recht op een subsidieplaats?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats voor peuterspeelgroepen. Bij een subsidieplaats mag je kind in de schoolweken twee dagdelen (drie uren per dag) per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van je  jaarinkomen.

Inkomen lager dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: € 20,- per maand
Inkomen hoger dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: € 50,- per maand

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dien je een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) is heel eenvoudig te downloaden via de website van de Belastingdienst. Of je vraagt het telefonisch aan via telefoonnummer 0800 0543. Hiervoor geef je jouw burgerservicenummer (BSN nummer) en geboortedatum door. Ook die van je eventuele partner.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.

Afspraken rondom ruildagen

De ruildag kan alleen vooraf worden aangevraagd op de opvanglocatie. Achteraf aanvragen is dus niet meer mogelijk. Ook in geval van ziekte van je kind kan het enkel alleen direct bij het afmelden worden aangevraagd. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag in de lopende week of 15 werkdagen ná de dag waarop het kind niet komt. Ruilen mag ook als de opvangdag van jouw kind valt op een dag waarop de peuterspeelgroep gesloten is vanwege een officiële feestdag binnen de schoolweken (Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en Studiedag SKR) Feestdagen die vallen in schoolvakanties kunnen niet worden geruild. Zie voor de 40 schoolweken het vakantieoverzicht. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat. 

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen is mogelijk. Dit is altijd in overleg met de pedagogisch medewerker. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Bij extra opvang teken je als ouder het  ‘extra opvang’ formulier. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang in rekening brengen.

Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Buitenschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruik maken van de voorschoolse, naschoolse en de vakantieopvang inclusief maximaal 6 studiedagen (indien het op deze dag geplaatst is).
€ 6,89
Naschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de naschoolse opvang en de vakantieopvang inclusief maximaal 6 studiedagen (indien het op deze dag geplaatst is).
€ 6,89
Vakantieopvang
Jouw kind mag gebruikmaken van de vakantieopvang, exclusief studiedagen
€ 6,89
Voorschoolse en naschoolse opvang tijdens schoolweken, exclusief studiedagen. € 6,95
Voorschoolse opvang tijdens schoolweken, exclusief studiedagen. € 6,95
Naschoolse opvang tijdens schoolweken exclusief studiedagen. € 6,95
Extra opvang buiten het afgesproken arrangement. € 6,95

Voor de verlengde opvang vanaf 7.00 uur in de ochtend of in de avond tot 18.30 uur betaal je de uurprijs behorende bij jouw arrangement.

Prijzen zijn inclusief

  • ontbijt of lunch (indien van toepassing)
  • drinken
  • fruit
  • (verantwoorde) tussendoortjes
  • uitstapjes

Afspraken over ruildagen

Een ruildag kan alleen vooraf worden aangevraagd op de opvanglocatie. Achteraf aanvragen is dus niet meer mogelijk. Ook in geval van ziekte kan het enkel  direct bij het afmelden van je kind worden aangevraagd. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag in de lopende week of 15 werkdagen ná de dag waarop jouw kind niet komt. Ruilen mag ook als de opvangdag van je kind valt op een dag waarop de buitenschoolse opvang gesloten is. (bijv. vanwege een officiële feestdag) Een feestdag die valt binnen de vakantieopvang mag geruild worden met een vakantie-opvangdag (zoals bijvoorbeeld in 2019 Pasen) Valt het in de schoolweken (zoals in 2019 Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en onze SKR studiedag) dan mag het geruild worden naar voorschoolse- en/of naschoolse- opvang. Zie hiervoor het vakantieoverzicht. Vakantiedagen mogen niet geruild worden naar studiedagen of opvang in schoolweken, ook niet andersom. Voorschoolse opvang kan niet geruild worden naar naschoolse opvang, ook niet andersom. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat.

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen is mogelijk. Dit is altijd in overleg met de pedagogisch medewerker. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Bij extra opvang teken je als ouder het  ‘extra opvang’ formulier. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang berekenen.

Studiedagen tegoed

Maakt je kind gebruik van de opvang in schoolweken, dus voorschoolse of naschoolse opvang in combinatie met vakantieopvang? Dan krijg je daarbij studiedagentegoed. Dit tegoed mag worden ingezet voor momenten waarop de school gesloten is in verband met studiedag, administratie dag of vrije schooldagen voor of na de schoolvakantie. Het kan maximaal 6 keer per jaar. Dit tegoed kan niet gebruikt worden voor stakingsdagen van school!
Na 6 x betaal je extra opvang voor studiedagen, dan geldt dit als extra opvang. Je betaalt de tijd die niet is opgenomen in je arrangement. Voorbeeld: Je kind maakt die dag al gebruik van voorschoolse- en naschoolse opvang, dan betaal je voor de studiedag vanaf 8.30 uur tot aan de start van de naschoolse opvang. (dit verschilt per school)