Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2024

KDV 52 weken € 10,25
KDV 40 wekenKDV 40 weken € 10,67

Puntensysteem inzetbaar voor extra opvang

Ook in 2024 geldt voor alle opvangvormen het puntensysteem, te gebruiken voor het aanvragen van extra opvang via het ouderportaal. Afhankelijk van de opvang die wordt afgenomen koppelen wij daaraan een aantal punten. Inzetten van een punt staat, afhankelijk van de vaste opvang, gelijk aan één opvangdag of dagdeel bij de dagopvang en bij de BSO gelijk aan VSO, NSO of een vakantieopvangdag.
Mocht een dag(deel) zijn aangevraagd met een punt en het is niet mogelijk om de aanvraag goed te keuren door bijvoorbeeld het kindaantal op de groep, dan kan de punt opnieuw worden ingezet voor een nieuwe aanvraag. De punten blijven het hele jaar geldig. Zijn de punten op, dan blijft het aanvragen van extra opvang tegen betaling mogelijk.

Peuterspeelgroep

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2024

Opvang in peuterspeelgroep € 10,25

Minimale afname is 2 dagdelen. Je kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen de ontwikkeling van jouw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. Je betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Recht op een subsidieplaats?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats voor peuterspeelgroepen. Bij een subsidieplaats mag je kind in de schoolweken twee dagdelen per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van je  jaarinkomen en bepaalt aan de hand van een inkomenstabel gesubsidieerde plaatsen Gemeente Ridderkerk.

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dien je een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) is heel eenvoudig te downloaden via de website van de Belastingdienst. Of je vraagt het telefonisch aan via telefoonnummer 0800 0543. Hiervoor geef je jouw burgerservicenummer (BSN nummer) en geboortedatum door. Ook die van je eventuele partner. Daarnaast zullen wij je vragen een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ te ondertekenen.
Zonder bovenstaande verklaringen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een subsidieplaats.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.

Puntensysteem inzetbaar voor extra opvang

Ook in 2024 geldt voor alle opvangvormen het puntensysteem, te gebruiken voor het aanvragen van extra opvang via het ouderportaal. Afhankelijk van de opvang die wordt afgenomen koppelen wij daaraan een aantal punten. Inzetten van een punt staat, afhankelijk van de vaste opvang, gelijk aan één opvangdag of dagdeel bij de dagopvang en bij de BSO gelijk aan VSO, NSO of een vakantieopvangdag.
Mocht een dag(deel) zijn aangevraagd met een punt en het is niet mogelijk om de aanvraag goed te keuren door bijvoorbeeld het kindaantal op de groep, dan kan de punt opnieuw worden ingezet voor een nieuwe aanvraag. De punten blijven het hele jaar geldig. Zijn de punten op, dan blijft het aanvragen van extra opvang tegen betaling mogelijk.

Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2024

Buitenschoolse opvang compleet € 9,12
Buitenschoolse opvang 40 weken € 9,52

Puntensysteem inzetbaar voor extra opvang

Ook in 2024 geldt voor alle opvangvormen het puntensysteem, te gebruiken voor het aanvragen van extra opvang via het ouderportaal. Afhankelijk van de opvang die wordt afgenomen koppelen wij daaraan een aantal punten. Inzetten van een punt staat, afhankelijk van de vaste opvang, gelijk aan één opvangdag of dagdeel bij de dagopvang en bij de BSO gelijk aan VSO, NSO of een vakantieopvangdag.
Mocht een dag(deel) zijn aangevraagd met een punt en het is niet mogelijk om de aanvraag goed te keuren door bijvoorbeeld het kindaantal op de groep, dan kan de punt opnieuw worden ingezet voor een nieuwe aanvraag. De punten blijven het hele jaar geldig. Zijn de punten op, dan blijft het aanvragen van extra opvang tegen betaling mogelijk.