Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2023

Hele dagopvang in het kinderdagverblijf € 9,51
Verlengde opvang in de ochtend vanaf 7.00 uur en in de avond tot 18.30 uur € 9,51
40 weken opvang (geen opvang in de schoolvakanties) € 9,91

Extra opvang via puntensysteem of op factuur achteraf

Incidenteel extra opvang aanvragen is voor ouders mogelijk via het ouderportaal.  Alle kinderen krijgen per jaar een aantal punten die zijn in te wisselen voor extra opvang zonder kosten. Bij het aanvragen van de extra opvang kies je meteen of je er een punt (tegoed) voor wilt inzetten of dat de opvang  moet worden gefactureerd.

De pedagogisch medewerker van de opvanggroep zal de aanvraag beantwoorden. Het is in ieder geval alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat.

Peuterspeelgroep

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2023

Opvang in peuterspeelgroep € 9,51

Minimale afname is 2 dagdelen. Je kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen de ontwikkeling van jouw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. Je betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Recht op een subsidieplaats?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats voor peuterspeelgroepen. Bij een subsidieplaats mag je kind in de schoolweken twee dagdelen per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van je  jaarinkomen en bepaalt aan de hand van een inkomenstabel gesubsidieerde plaatsen Gemeente Ridderkerk.

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dien je een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) is heel eenvoudig te downloaden via de website van de Belastingdienst. Of je vraagt het telefonisch aan via telefoonnummer 0800 0543. Hiervoor geef je jouw burgerservicenummer (BSN nummer) en geboortedatum door. Ook die van je eventuele partner. Daarnaast zullen wij je vragen een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ te ondertekenen.
Zonder bovenstaande verklaringen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een subsidieplaats.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.

Extra opvang via puntensysteem of op factuur achteraf

Incidenteel extra opvang aanvragen is voor ouders mogelijk via het ouderportaal.  Alle kinderen krijgen per jaar een aantal punten die zijn in te wisselen voor extra opvang zonder kosten. Bij het aanvragen van de extra opvang kies je meteen of je er een punt (tegoed) voor wilt inzetten of dat de opvang  moet worden gefactureerd.

De pedagogisch medewerker van de opvanggroep zal de aanvraag beantwoorden. Het is in ieder geval alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat.

Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2023

Buitenschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruik maken van de voorschoolse, naschoolse en de vakantieopvang.
€ 7,97
Naschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de naschoolse opvang en de vakantieopvang.
€ 7,97
Voorschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de voorschoolse en de vakantieopvang
€7,97
Voorschoolse en naschoolse opvang tijdens schoolweken. € 8,05
Voorschoolse opvang tijdens schoolweken. € 8,05
Naschoolse opvang tijdens schoolweken. € 8,05
Extra opvang en opvang tijdens studiedagen. € 8,05

Voor de verlengde opvang vanaf 7.00 uur in de ochtend of in de avond tot 18.30 uur betaal je de uurprijs behorende bij jouw arrangement.

Prijzen zijn inclusief

  • ontbijt of lunch (indien van toepassing)
  • drinken
  • fruit
  • (verantwoorde) tussendoortjes
  • uitstapjes

Extra opvang via puntensysteem of op factuur achteraf

Incidenteel extra opvang aanvragen is voor ouders mogelijk via het ouderportaal.  Alle kinderen krijgen per jaar een aantal punten die zijn in te wisselen voor extra opvang zonder kosten. Bij het aanvragen van de extra opvang kies je meteen of je er een punt (tegoed) voor wilt inzetten of dat de opvang  moet worden gefactureerd.

De pedagogisch medewerker van de opvanggroep zal de aanvraag beantwoorden. Het is in ieder geval alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat.

Opvang op studiedagen van school

Scholen zijn naast de schoolvakanties ook gesloten in verband met studiedagen of administratie dagen. Meestal zijn die dagen ingepland vóór of ná een schoolvakantie. Heb je opvang nodig op zo’n dag dan is dat aan te vragen via het ouderportaal. Je betaalt de tijd die niet is opgenomen in je arrangement of zet er een punt (tegoed) voor in.
Voorbeeld: Je kind maakt die dag al gebruik van de voorschoolse- en naschoolse opvang, dan zet je een punt in of betaal je voor de studiedag vanaf 8.30 uur tot aan de start van de naschoolse opvang (dit verschilt per school).