Tarieven

Tarieven 2021 Kinderdagverblijf
Tarieven 2021 Peuterspeelgroep
Tarieven 2021 Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2021

Hele en halve dagopvang in kinderdagverblijf (alleen mogelijk in overleg met klantenservice) € 8,67
Verlengde opvang in de ochtend vanaf 7.00 uur en in de avond tot 18.30 uur € 8,67
40 weken opvang (geen opvang in de schoolvakanties) € 9,04

Halve dag opvang bij het kinderdagverblijf is alleen nog na telefonisch overleg met de klantenservice mogelijk op bepaalde dagen.

Afspraken rondom ruildagen 2021

Ruilen is incidenteel en beperkt mogelijk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De ruildag kan worden aangevraagd via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account. Achteraf aanvragen van een ruildag is niet mogelijk. Ook in geval van ziekte kan het alleen direct bij het afmelden van je kind (in Konnect) worden aangevraagd vóór 9 uur op de afwezige dag. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag die 5 werkdagen in het verleden ligt of 15 werkdagen ná de dag waarop jouw kind niet komt. Ruilen mag ook als de opvangdag van je kind valt op een dag waarop het kinderdagverblijf gesloten is (bijv. vanwege een officiële feestdag) Bij 40 weken opvang, mogen alleen feestdagen die vallen binnen deze opvang geruild worden. Zie voor de 40 schoolweken de pagina met het vakantie en gesloten dagen overzicht. Halve dag opvang en hele dag opvang kan niet geruild worden met elkaar. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat en een ruildag kan niet worden ingezet als ruildag.

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen is mogelijk via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account. De pedagogisch medewerker zal je aanvraag beantwoorden. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang in rekening brengen.

Peuterspeelgroep

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2021

Opvang in peuterspeelgroep € 8,67

Minimale afname is 2 dagdelen. Je kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen de ontwikkeling van jouw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. Je betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Recht op een subsidieplaats?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats voor peuterspeelgroepen. Bij een subsidieplaats mag je kind in de schoolweken twee dagdelen per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van je  jaarinkomen en bepaalt aan de hand van een inkomenstabel gesubsidieerde plaatsen Gemeente Ridderkerk.

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dien je een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) is heel eenvoudig te downloaden via de website van de Belastingdienst. Of je vraagt het telefonisch aan via telefoonnummer 0800 0543. Hiervoor geef je jouw burgerservicenummer (BSN nummer) en geboortedatum door. Ook die van je eventuele partner. Daarnaast zullen wij je vragen een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ te ondertekenen.
Zonder bovenstaande verklaringen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een subsidieplaats.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.

Afspraken rondom ruildagen 2021

Ruilen is incidenteel en beperkt mogelijk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De ruildag kan vooraf worden aangevraagd op de opvanglocatie via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Ook in geval van ziekte van je kind kan het enkel alleen direct bij het afmelden (in Konnect) worden aangevraagd, vóór 9 uur op de afwezige dag. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag, die 5 werkdagen in het verleden ligt of 15 werkdagen ná de dag waarop je kind niet komt. Ruilen mag ook als de opvangdag van jouw kind valt op een dag waarop de peuterspeelgroep gesloten is vanwege een officiële feestdag binnen de schoolweken. Feestdagen die vallen in schoolvakanties kunnen niet worden geruild. Zie voor de 40 schoolweken het vakantieoverzicht. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat en een ruildag kan niet worden ingezet als ruildag.

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen bij de opvanglocatie is mogelijk via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account. De pedagogisch medewerker zal je aanvraag verwerken en de mogelijkheden bekijken. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang in rekening brengen.
Extra opvang is niet mogelijk voor subsidieplaatsingen en VVE plaatsingen.

Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2021

Buitenschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruik maken van de voorschoolse, naschoolse en de vakantieopvang.
€ 7,27
Naschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de naschoolse opvang en de vakantieopvang.
€ 7,27
Voorschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de voorschoolse en de vakantieopvang
€7,27
Voorschoolse en naschoolse opvang tijdens schoolweken. € 7,34
Voorschoolse opvang tijdens schoolweken. € 7,34
Naschoolse opvang tijdens schoolweken. € 7,34
Extra opvang en opvang tijdens studiedagen. € 7,34

Voor de verlengde opvang vanaf 7.00 uur in de ochtend of in de avond tot 18.30 uur betaal je de uurprijs behorende bij jouw arrangement.

Prijzen zijn inclusief

  • ontbijt of lunch (indien van toepassing)
  • drinken
  • fruit
  • (verantwoorde) tussendoortjes
  • uitstapjes

Afspraken over ruildagen 2021

Ruilen is incidenteel en beperkt mogelijk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Een ruildag kan alleen vooraf worden aangevraagd via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account.
Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Ook in geval van ziekte kan het enkel  direct bij het afmelden (in Konnect) van je kind worden aangevraagd, vóór 9 uur op de afwezige dag. De ruildag mag alleen plaatsvinden naar een dag die 5 werkdagen in het verleden ligt of 15 werkdagen ná de dag waarop jouw kind niet komt. Ruilen van de voorschoolse en naschoolse opvang kan alleen naar een dag met gelijke opvanguren. Ruilen mag ook als de opvangdag van je kind valt op een dag waarop de buitenschoolse opvang gesloten is. (bijv. vanwege een officiële feestdag) Een feestdag die valt binnen de vakantieopvang mag geruild worden met een vakantie-opvangdag. Valt het in de schoolweken dan mag het geruild worden naar voorschoolse- en/of naschoolse- opvang.  Zie voor het complete overzicht het vakantieoverzicht. Vakantiedagen mogen niet geruild worden naar studiedagen of opvang in schoolweken, ook niet andersom. Voorschoolse opvang kan niet geruild worden naar naschoolse opvang, ook niet andersom. De ruilaanvraag wordt alleen toegezegd als de bezetting dit toelaat en een ruildag kan niet worden ingezet als ruildag.

Extra opvang

Incidenteel extra opvang aanvragen is mogelijk via het ouderportaal van Konnect.  Voor de werkwijze binnen het portaal verwijzen wij je naar de handleidingen die te lezen zijn in je persoonlijke account. De pedagogisch medewerker neemt de aanvraag in behandeling. Het is in ieder geval ook alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat. Deze extra uren worden na afloop gefactureerd. Wil je de gereserveerde opvang annuleren, doe dit dan 48 uur vóór de opvangdag, anders zullen wij de gereserveerde opvang berekenen.

Opvang op studiedagen van school

Scholen zijn naast de schoolvakanties ook gesloten in verband met studiedagen of administratie dagen. Meestal zijn die dagen ingepland vóór of ná een schoolvakantie. Heb je opvang nodig op zo’n dag dan is dat aan te vragen via het ouderportaal. Je betaalt de tijd die niet is opgenomen in je arrangement.
Voorbeeld: Je kind maakt die dag al gebruik van de voorschoolse- en naschoolse opvang, dan betaal je voor de studiedag vanaf 8.30 uur tot aan de start van de naschoolse opvang. (dit verschilt per school)