Tarieven2019-01-08T17:19:24+00:00

Tarieven

Tarieven 2019 Kinderdagverblijf
Tarieven 2019 Peuterspeelzaal
Tarieven 2019 Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Hele en halve dagopvang in kinderdagverblijf € 8,02
Verlengde opvang in de ochtend vanaf 7.00 uur en in de avond tot 18.30 uur € 8,02
40 weken opvang (rekening houdend met de door de Gemeente Ridderkerk bepaalde schoolvakanties) € 8,35

Peuterspeelgroepen

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Opvang in peuterspeelgroep € 8,02

Minimale afname is 2 dagdelen. Je kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen de ontwikkeling van jouw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. Je betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Recht op een subsidieplaats?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats voor peuterspeelgroepen. Bij een subsidieplaats mag je kind in de schoolweken twee dagdelen (drie uren per dag) per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van je  jaarinkomen.

Inkomen lager dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: € 20,- per maand
Inkomen hoger dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: € 50,- per maand

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dien je een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) is heel eenvoudig te downloaden via de website van de Belastingdienst. Of je vraagt het telefonisch aan via telefoonnummer 0800 0543. Hiervoor geef je jouw burgerservicenummer (BSN nummer) en geboortedatum door. Ook die van je eventuele partner.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.

Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheden

Tarief per uur opvang in 2019

Buitenschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruik maken van de voorschoolse, naschoolse en de vakantieopvang inclusief maximaal 6 studiedagen (indien het op deze dag geplaatst is).
€ 6,89
Naschoolse opvang compleet
Jouw kind mag gebruikmaken van de naschoolse opvang en de vakantieopvang inclusief maximaal 6 studiedagen (indien het op deze dag geplaatst is).
€ 6,89
Vakantieopvang
Jouw kind mag gebruikmaken van de vakantieopvang, exclusief studiedagen
€ 6,89
Voorschoolse en naschoolse opvang tijdens schoolweken, exclusief studiedagen. € 6,95
Voorschoolse opvang tijdens schoolweken, exclusief studiedagen. € 6,95
Naschoolse opvang tijdens schoolweken exclusief studiedagen. € 6,95
Extra opvang buiten het afgesproken arrangement. € 6,95

Voor de verlengde opvang vanaf 7.00 uur in de ochtend of in de avond tot 18.30 uur betaal je de uurprijs behorende bij jouw arrangement.

Prijzen zijn inclusief

  • ontbijt of lunch (indien van toepassing)
  • drinken
  • fruit
  • (verantwoorde) tussendoortjes
  • uitstapjes

Ruilen van dagen binnen een arrangement is toegestaan. Binnen 15 werkdagen, vanaf de oorspronkelijke opvangdag.

Extra opvang is alleen mogelijk wanneer de bezetting dit toelaat.

Betaling van de extra opvang is altijd achteraf.