Gesloten dagen peuterspeelgroep en vakantieopvang buitenschoolse opvang

Datum
19/10/2020 - 23/10/2020 Herfstvakantie

21/12/2020 - 01/01/2021 Kerstvakantie

25/12/2020 Kerstmis

01/01/2021 Nieuwjaarsdag

22/02/2021 - 26/02/2021 Voorjaarsvakantie

05/04/2021 2e paasdag

27/04/2021 Koningsdag

03/05/2021 - 14/05/2021 Meivakantie

13/05/2021 Hemelvaartsdag

24/05/2021 2e pinksterdag

07/06/2021 - 11/06/2021 Junivakantie (De Wingerd-Klimop Rijsoord)

14/06/2021 - 18/06/2021 Junivakantie (Klimop-Centrum, De Fontein, De Regenboog, De Piramide)

19/07/2021 - 27/08/2021 Zomervakantie

24/09/2021 Studiedag medewerkers Kinderopvang SKR


Alle locaties gesloten

Datum

25/12/2020 Kerstmis

01/01/2021 Nieuwjaarsdag

05/04/2021 2e paasdag

27/04/2021 Koningsdag

13/05/2021 Hemelvaartsdag

24/05/2021 2e pinksterdag

24/09/2021 Studiedag medewerkers Kinderopvang SKR

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”