Peuterspeelgroepen in Ridderkerk (PSG)

Zoek je een peuterspeelgroep in Ridderkerk waar jouw kind liefdevol wordt opgevangen, waar het lekker kan spelen met leeftijdsgenootjes en waar het gestimuleerd wordt in de ontwikkeling?
De peuterspeelgroepen van Kinderopvang SKR bieden dat en meer. In kleinschalige locaties met vaste, betrokken pedagogische medewerksters helpen wij peuters bij

  • het sociaal sterker te worden

  • het steeds beter in staat om eigen keuzes te maken

  • het meer weerbaar worden

  • het rekening houden met anderen

  • het samen spelen en omgaan met regels en een vast dagprogramma

  • het leren vriendjes maken

  • het spelenderwijs ontwikkelen van vaardigheden die een goede start geven op de basisschool

Onze peutergroepen zijn speciaal bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar (subsidieplaats vanaf 2,5 jaar) en zijn een goede voorbereiding op de basisschool.

Samen opvoeden

Wij zorgen voor rust en regelmaat, maar ook voor uitdaging passend bij jouw kind. Samen met jou begeleiden we het kind deze peuterjaren. Wij houden rekening met de individuele behoeften van elk kind. Zodat het een veilige basis heeft en zich goed voelt.

Stimulering van ontwikkeling

Peuters zijn steeds meer toe aan uitdaging en samenspel. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de peuters passen. Zelfstandigheid en de ontwikkeling daarvan heeft de specifieke aandacht bij de peuterspeelgroep. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze o.a. hun woordenschat en taalvaardigheid. Eventuele taal- of ontwikkelachterstanden worden zo op tijd ontdekt.

Vaste groepen met betrokken medewerkers

Elke groep heeft zijn eigen vaste deskundige medewerkers, die je kind goed leren kennen en weten wat het nodig heeft. Zij verzorgen stimulerende activiteiten in het ritme van de kinderen.

Vertrouwd en verantwoord, net als thuis

Gezonde voeding, een passend ritme en bewegen vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daaraan besteden wij veel aandacht. Door o.a. vaak buiten spelen, fruit tussendoor en rustige speelplekken.

Stimuleren ontwikkeling van ieder kind

In onze peuterspeelgroepen werken wij met een vroeg- en voorschools educatieprogramma (VVE). VVE heeft als doel eventuele ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en met behulp van een speciaal programma aan te pakken. VVE richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning en activiteiten voor taal, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
Bij Kinderopvang SKR doen alle kinderen mee met VVE vanuit de filosofie dat alle kinderen leren van een gericht en gevarieerd aanbod. Onze pedagogisch medewerkers zijn VVE-gecertificeerd.

Verder doen wij mee aan het programma ‘Lezen OKE‘.

Focus op beweging

Bij alle peuterspeelgroepen (en kinderdagverblijven) doen kinderen mee aan ‘Peuters in beweging’. Bij sommige locaties worden er lessen ‘Beweegkriebels‘ gegeven door een juf of meester van de organisatie Welzijn Ridderkerk. Dat is een onderdeel van De Brede School.

Mogelijkheden opvang

Onze peuterspeelgroepen hebben verschillende mogelijkheden tot opvang, in de ochtend. Kijk bij de informatie over de locatie zelf wat de exacte mogelijkheden zijn en wat het specifieke aanbod is, zoals bijvoorbeeld een Engels taalprogramma.

Vakanties en feestdagen

Onze peuterspeelgroepen zijn gesloten tijdens schoolvakanties en feestdagen.
Kijk voor de exacte data op Vakantie en feestdagen.

Kwaliteit en pedagogisch beleid

Net als de Wet Kinderopvang en de samenleving stellen wij hoge kwaliteitseisen aan onze kinderopvang. Al onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen voldoen aan kwaliteitseisen. Onze pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid. Een samenvatting hiervan kun je hier vinden.
Elk jaar vindt er een inspectie door de GGD Rotterdam-Rijnmond plaats op elke peuterspeelgroeplocatie.
Je vindt een link naar het rapport bij elke PSG-locatie.

Werkwijze, tarieven en kinderopvangtoeslag

Meer gedetailleerde informatie over de procedure van inschrijven, het wennen van je kind aan de opvang, de tarieven en mogelijkheden voor kinderopvangtoeslag, vind je op de pagina’s Werkwijze en Tarieven.

“Zo leuk om te zien hoe Tymen nieuwe vriendjes maakt”