Oudercommissie Kinderdagverblijven en Peuterspeelgroepen en de oudercommissie Buitenschoolse opvang

De oudercommissie Kinderdagverblijven en Peuterspeelgroepen en de oudercommissie Buitenschoolse opvang vertegenwoordigen de ouders van alle kinderdagverblijven,  peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang van Kinderopvang SKR.

De oudercommissies adviseren het managementteam van Kinderopvang SKR ten aanzien van kwaliteit en beleid en denken mee over allerlei zaken die te maken hebben met de opvang van de kinderen. De oudercommissies stellen zich positief kritisch op om zo de kwaliteit van de opvang te helpen borgen en/of verhogen.

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht voor elke kinderopvang. Die Wet geeft de oudercommissie advies- en instemmingsrecht op punten zoals openingstijden, prijswijzigingen, voedingsaangelegenheden en beleidsplannen. De opinie van de oudercommissie dient meegenomen te worden in de besluitvorming van de kinderdagopvang.

Hoe werken de oudercommissies?

Beide oudercommissies vergaderen vier keer per jaar en hebben overleg met de leidinggevenden van Kinderopvang SKR. De oudercommissie fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij vragen of opmerkingen hebben. Wanneer je iets inbrengt, wordt dit in de eerstvolgende vergadering besproken. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die zijn in te zien door ouders en verzorgers.

Hoe zijn de oudercommissies bereikbaar voor ouders?

Heb je vragen, opmerkingen, klachten en ideeën? Wij horen ze graag! Je kunt via de mail contact opnemen met de oudercommissie.
Op het informatiebord bij de ingang van de opvang vind je de foto’s en namen. Op alle locaties ligt ook een informatiemap met de besproken stukken en goedgekeurde notulen, die voor alle ouders in te zien is.

Kom jij de oudercommissie versterken?

Lijkt het je leuk om één van de oudercommissies te komen versterken, neem dan contact op met de oudercommissie of vraag meer informatie aan een pedagogisch medewerker op de opvanglocatie.

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”