De organisatie Kinderopvang SKR

Raad van Toezicht
Sylvia Timmerhuis Voorzitter
Angelique Bierenbroodspot Penningmeester
Edwin van Zell Secretaris
Cor Broeders
Simone Cevaal – Stoute

Maureen van Doorn Directeur/Bestuurder

Ondernemingsraad
Kinderopvang SKR heeft een actieve ondernemingsraad. De leden voeren namens alle medewerkers regelmatig overleg over het beleid van de organisatie en de personeelsbelangen. De OR heeft daarover ook overleg met de directeur.

De OR heeft bijzondere bevoegdheden om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid binnen een organisatie. Daarmee bewaakt de OR ook de veiligheid en het welzijn van de werknemers, wat een gunstig effect heeft op het klimaat binnen onze kinderopvang.

Leden Centraal bureau
Maureen van Doorn Directeur/Bestuurder

Marianne Brand Financieel medewerker
Ingrid van Hattem Medewerker Klantenservice
Maree Visser Medewerker Klantenservice/ PR & Marketing medewerker

Sylvia Pols Personeelszaken/ Preventiemedewerker
Bianca Bayens Personeelsplanner
Miranda van Breevaart Praktijkopleider

Ursula Ram Algemeen Beleidsmedewerker
Anja Booi Pedagogisch Beleidsmedewerker

Kwaliteit
Pedagogisch beleid
Werkwijze
Huisregels
Algemene voorwaarden
Inschrijven

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”