De organisatie Kinderopvang SKR

Raad van Toezicht
Sylvia Timmerhuis Voorzitter
Angelique Bierenbroodspot Penningmeester
Edwin van Zell Secretaris
Cor Broeders
Simone Cevaal – Stoute

Maureen van Doorn Directeur/Bestuurder

Leden Centraal bureau
Maureen van Doorn Directeur/Bestuurder

Ingrid van Hattem Medewerker Klantenservice / Applicatiebeheerder KidsKonnect Ouderportaal
Maree Visser Medewerker Klantenservice/ Medewerker PR & Marketing / Applicatiebeheerder KidsKonnect Ouderportaal
Marianne Brand Financieel medewerker

Anja Booi Pedagogisch Beleidsmedewerker
Sylvia Pols Medewerker Personeelszaken/ Preventiemedewerker
Bianca Baijens Personeelsplanner
Willemieke Marges – Steenstra Personeelsplanner
Miranda Breevaart Praktijkopleider

Bereikbaarheid in tijden van corona.
Normaliter is het centraal bureau te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
In verband met de corona maatregelen werken de medewerkers momenteel veelal thuis. Hierdoor zijn wij telefonisch niet altijd direct bereikbaar. Wel kun je een bericht inspreken op de beantwoorder waarna een medewerker zo spoedig als mogelijk contact met je opneemt. Voor vragen kun je ook een email sturen, naar ons algemene e-mailadres: info@s-k-r.nl

Ondernemingsraad
Kinderopvang SKR heeft een actieve ondernemingsraad. De leden voeren namens alle medewerkers regelmatig overleg over het beleid van de organisatie en de personeelsbelangen. De OR heeft daarover ook overleg met de directeur.

De OR heeft bijzondere bevoegdheden om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid binnen een organisatie. Daarmee bewaakt de OR ook de veiligheid en het welzijn van de werknemers, wat een gunstig effect heeft op het klimaat binnen onze kinderopvang.

 

Kwaliteit
Pedagogisch beleid
Werkwijze
Huisregels
Algemene voorwaarden
Inschrijven

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”