Kinderopvang SKR heeft samen met 25 andere Ridderkerkse organisaties samengewerkt aan de totstandkoming van

het Ridderkerk Sportakkoord. Dit akkoord is opgesteld om sport en beweging te bevorderen in onze gemeente.

Samen met turnvereniging OKK heeft Kinderopvang SKR de aandacht gevestigd op het belang van bewegen voor jonge kinderen.

Vanuit het Sportakkoord gaan wij volgend jaar de pilot Nijntje Beweegdiploma uitvoeren op de peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf bij De Klimop Centrum.

Twee van onze pedagogisch medewerkers worden getraind als Nijntje-trainer.

Wil je meer lezen over het Nijntje Beweegdiploma kijk dan hier: https://www.nijntje.nl/nijntje-beweegdiploma