Op 8 september 2020 hebben PCPO (Protestant Christelijk Primair Onderwijs) en Kinderopvang SKR een samenwerkingsovereenkomst getekend!

Met deze overeenkomst bekrachtigen wij de samenwerking, zoals deze al sinds jaar en dag in Ridderkerk plaatsvindt. Daarnaast borgt de overeenkomst onze samenwerking op een duurzame manier en maakt dat wij toekomstgericht aan de slag kunnen om de kwaliteit van ons onderwijs en opvang optimaal voor de kinderen en hun ouders inhoud te kunnen geven.

De komende periode gaan wij aan de slag om op alle locaties van PCPO/Kinderopvang SKR  in Ridderkerk de samenwerking op basis van een gezamenlijk visie op Integrale Kindcentra (IKC), verder uit te werken en gezamenlijk vorm te geven. Uiteraard zullen in dit proces alle medewerkers van de desbetreffende scholen en opvang betrokken worden. Daarnaast laten wij ons begeleiden door een externe adviseur.

Wij zijn enthousiast over deze genomen stap en vertrouwen op een mooie toekomst met elkaar!