2 juni 2020

De overheid heeft het aantal opvanguren voor peuteropvang per 1 augustus 2020 uitgebreid naar meer uren opvang per week. Dit is met name belangrijk voor kinderen met een VE plaatsing. Zij hebben recht op 16 uren opvang per week.

Alle kinderen gaan vanaf dat moment 4 uur per dagdeel naar de peuterspeelgroep. Onze peuterspeelgroeplocaties zijn dan geopend vanaf 8.30 tot 12.30 uur. Met uitzondering van peuterspeelgroep De Peuterbol in Bolnes, die zal geopend zijn vanaf 8.15 tot 12.15 uur. Hierbij is rekening gehouden met de schooltijden van de samenwerkende basisscholen.

Particuliere plaatsing? (met recht op kinderopvang toeslag)
De uurprijs is €8,38. Na de wijziging komen de uren op +/- 26.67 per maand. De maandfactuur komt daarbij op +/- €223,48

VE plaatsing? (recht op kinderopvangtoeslag)
Uw kind zal 16 uur per week (4 dagdelen) naar de peuterspeelgroep gaan, waarvan u er 8 uur krijgt vanuit de gemeente door de indicatie verkregen vanuit het CJG. Voor de overige 8 uur vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. U betaalt aan ons de uurprijs van €8,17 en ontvangt van de belastingdienst kinderopvangtoeslag.

VE plaatsing (geen recht op kinderopvangtoeslag)
Uw kind komt 16 uur per week (4 dagdelen) naar de peuterspeelgroep, waarvan u er 8 uur krijgt vanuit de gemeente door de indicatie verkregen vanuit het CJG.  Voor de overige 8 uur gaat u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en zullen wij bepalen aan de hand van een inkomenstabel eigen bijdrage gesubsidieerde plaatsen Gemeente Ridderkerk.

Om de juiste bijdrage te bepalen ontvangen wij graag de meest  inkomensverklaring 2019 van beide ouders. Deze inkomensverklaringen kunt u downloaden op de website van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring U dient ook een verklaring; geen recht op kinderopvangtoeslag, te ondertekenen en bij ons in te leveren.

Basissubsidieplaats (2 tot 2.5 jaar) of een subsidieplaats(2.5 tot 4 jaar)?

De inkomensafhankelijke vaste bijdrage van €20,00 of €50,00 vervalt.
Wij ontvangen graag de inkomensverklaring 2019 van beide ouders. De hoogte van de eigen bijdrage zullen wij bepalen aan de hand van het inkomenstabel eigen bijdrage gesubsidieerde plaatsen Gemeente Ridderkerk. De inkomensverklaringen kunt u downloaden op de website van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
U ondertekent ook een verklaring; geen recht op kinderopvangtoeslag.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag

Toch nog vragen?
Neem contact op met onze klantenservice, via info@s-k-r.nl