24 februari 2021
Bij de buitenschoolse opvanglocaties bieden wij tot 15 maart 2021 alleen nog maar noodopvang aan.
Onze locaties voor dagopvang en de peuterspeelgroepen zijn wel voor reguliere opvang open.

BSO en noodopvang
Heb je een opvangcontract BSO bij Kinderopvang SKR en werk je in een cruciale beroepsgroep?
Dan kun je je aanvraag insturen via noodopvang@s-k-.nl 
Een aangemelde dag toch niet nodig? Stuur ook dan een bericht naar de noodopvangplanners, niet naar de groep. De lijst met cruciale beroepsgroepen staan onderaan deze pagina.

Protocol bestaande en aanvullende maatregelen kinderopvang en corona
Op advies van de brancheorganisatie (BMK) en naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen heeft Kinderopvang SKR een document gemaakt voor medewerkers, ouders en verzorgers, met hierin de bestaande en de aanvullende maatregelen die gelden op al onze opvanglocaties. Wij vragen iedereen dit document zorgvuldig te lezen en we vertrouwen erop dat een ieder verantwoording zal nemen en de richtlijnen blijft volgen. Hierdoor kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kinderopvang door kan blijven gaan en hopen we dat iedereen gezond zal blijven.

Beslisboom
Twijfel je nog of je kind naar de opvang mag bij gezondheidsklachten? Raadpleeg dan de Beslisboom.

Wij willen het volgende extra benadrukken:
Heeft een huisgenoot van het kind milde klachten (geen koorts en/of benauwdheid) en is deze persoon getest en in afwachting van de uitslag, dan mag het kind niet door deze persoon worden gebracht naar de opvang of worden opgehaald!

Kijk voor het actuele nieuws over Covid-19 met betrekking tot de kinderopvang op de website van het R.I.V.M. : https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. Of lees meer informatie op de website van de overheid.

Doorbetaling
De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd door de overheid. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag (KOT), compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisaties.Alle ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. Hiermee behoudt je het recht op de plaatsing en op de kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente.

Lijst cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.