29 september 2020 Vanaf vandaag gelden er weer nieuwe of aangescherpte maatregelen vanuit de overheid om het coronavirus te bestrijden.

Bij Kinderopvang SKR voelen wij ons verantwoordelijk voor alle kinderen en onze medewerkers. Elke dag bieden onze medewerkers opvang aan op de groepen en om ook hun veiligheid en gezondheid te beschermen, vragen wij uw aandacht en benoemen wij – naast de maatregelen die de overheid aan u vraagt – de volgende belangrijke punten:

• Wanneer u uw kind komt brengen of ophalen, dan komt u alleen.
• U desinfecteert uw handen bij binnenkomst.
• Blijf op 1.5 meter afstand van anderen.
• Per groep mag er maar één ouder in de groep aanwezig zijn.

Uw kind komt NIET naar de opvang als:
• Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is en dus corona heeft.
• Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
• Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoestklachten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het coronavirus, tenzij het ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
• Heeft een huisgenoot van het kind koorts (vanaf 38 graden Celsius en/of last van benauwdheid,
dan moet deze persoon zich laten testen. In afwachting van de uitslag, blijft het kind thuis.

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang als zij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.

Extra willen wij het volgende benadrukken:
• Heeft een huisgenoot van het kind milde klachten (geen koorts en/of benauwdheid) en is deze persoon getest en in afwachting van de uitslag, dan mag het kind niet door deze persoon worden gebracht naar de opvang of worden opgehaald!

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen die wij blijven volgen. Hierdoor kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kinderopvang kan door blijven gaan en hopen we dat iedereen gezond zal blijven.

Meer informatie nodig?  Raadpleeg  De Beslisboom. Deze is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het R.I.V.M. om als leidraad te dienen voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en onderwijs.

7 september 2020 Kijk voor de actuele informatie op de website van het R.I.V.M. : https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

2 juni 2020 Website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ nu online!

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.

Op de website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ kunnen je als ouder informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat je kunt doen als je het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief terug. Voor de dagopvang en peuterspeelgroep is dat maximale uurtarief € 8,17 en voor de buitenschoolse opvang is dat € 7,02.
De belastingdienst zal in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling op zich nemen die gebaseerd is op het verschil tussen de maximale vergoeding kinderopvangtoeslag minus de kinderopvangtoeslag die ouders al hebben ontvangen.

Vergoeding op rekening
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s.

Kinderopvang SKR zal het het verschil tussen het gehanteerde uurtarief (dagopvang en peuterspeelgroep €8,38 en buitenschoolse opvang €7,09) tot het maximale uurtarief van de Belastingdienst vergoeden aan ouders. Dit zullen wij per maandelijkse uitbetaling doen.