Laatste update: 20 maart 2020
Ouders krijgen hun kosten voor de niet afgenomen opvanguren terug: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4366598144 (Bron: Branche Organisatie Kinderopvang) Zodra wij hierover meer informatie hebben, dan zullen wij dit met ouders delen.

Laatste update: 18 maart 2020
Lees hier de brief voor ouders vanuit Belangenvereniging BOINK, Brancheorganisatie voor de Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: Brief-ouders_betreft-zorgen-kosten-kinderopvang-coronavirus

Laatste update: 16 maart 2020
Van maandag 16 maart t/m maandag 6 april zijn onze opvanglocaties gesloten.

De kinderopvang is wel gevraagd kinderen op te vangen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren zoals de zorg en hulpdiensten. Wij geven gehoor aan deze oproep en vragen daarvoor een ieders medewerking.

Dit betekent dat wij uitsluitend kinderen opvangen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale sectoren en opvang op een andere wijze niet mogelijk is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

In het belang van de veiligheid van onze medewerkers en kinderen, vragen wij ouders om zich strikt te houden aan de adviezen van de RIVM en kinderen niet naar de opvang te brengen als zij gezondheidsklachten hebben.

Deze klachten: neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn en eventueel koorts, moeten minimaal 24 uur volledig afwezig zijn voordat een kind weer naar de opvang mag. Wij willen het aantal personen binnen de opvang zoveel mogelijk beperken en vragen ouders dan ook om de kinderopvanglocaties alleen binnen te gaan wanneer dit noodzakelijk is.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en de adviezen van betrokken instanties opvolgen. Mocht er iets veranderen of meer bekend zijn over de periode na 6 april, delen we dat uiteraard meteen met alle ouders.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de manager van de opvanglocatie. De contactgegevens staan per locatie op onze website.