2 juni 2020

Website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ nu online!

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.

Op de website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ kunnen je als ouder informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat je kunt doen als je het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief terug. Voor de dagopvang en peuterspeelgroep is dat maximale uurtarief € 8,17 en voor de buitenschoolse opvang is dat € 7,02.
De belastingdienst zal in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling op zich nemen die gebaseerd is op het verschil tussen de maximale vergoeding kinderopvangtoeslag minus de kinderopvangtoeslag die ouders al hebben ontvangen.

Vergoeding op rekening
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s.

Kinderopvang SKR zal het het verschil tussen het gehanteerde uurtarief (dagopvang en peuterspeelgroep €8,38 en buitenschoolse opvang €7,09) tot het maximale uurtarief van de Belastingdienst vergoeden aan ouders. Dit zullen wij per maandelijkse uitbetaling doen.