Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Tarieven en Kinderopvangtoeslag


Tarieven

Kinderdagverblijf

Peuterspeelgroep

Buitenschoolse opvang


Kinderopvangtoeslag 
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De bijdrage is afhankelijk van de kosten en de hoogte van uw inkomen. Klik hier voor het maken van een proefberekening.

Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen?
Doe de aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag bij voorkeur elektronisch . De formulieren zijn te downloaden  op www.toeslagen.nl  Bij een digitale aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Heeft u deze niet, dan kunt u uw persoonlijke DigiD aanvragen bij www.digid.nl. Doet u de aanvraag/wijziging liever op papier, dan kunt u bij de Belastingtelefoon (0800-0543) een formulier opvragen. Wijzigingen in de opvang van uw kind of in uw inkomen zijn van invloed op uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Doet u dit niet en blijkt na afloop van een jaar dat u teveel kinderopvangtoeslag heeft ontvangen dan zal de Belastingdienst het teveel uitbetaalde van u terug vorderen.
In de plaatsingsovereenkomst die u van Kinderopvang SKR heeft ontvangen,vindt u de plaatsingsgegevens van uw kind, het aantal opvanguren per maand en de daarbij behorende uurprijs. Deze gegevens heeft u nodig om uw aanvraag/wijziging  voor de kinderopvangtoeslag te doen.

Stopzetten kinderopvangtoeslag.
De belastingdienst raadt u aan het stopzetten van de toeslag niet eerder dan twee maanden van tevoren door te geven.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de financiële administratie 0180-499322 of een email sturen naar : info@s-k-r.nl