Kinderopvang SKR

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! Informeer bij de plaatsingsmedewerker, er zijn nog maar enkele plaatsen vrij! 

*
Wist u al dat wij u verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur en buitenschoolse opvang aanbieden n de wijk Rijsoord!?

*
U zoekt verlengde opvang bij KDV of BSO? Wij hebben een vroege start arrangement vanaf 7.00 uur of late finish tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Werkwijze

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier op de website. Ook kunt u telefonisch een inschrijfformulier aanvragen. Inschrijving van ongeboren kinderen is mogelijk, wanneer de vermoedelijke geboortedatum bekend is. Als u wilt kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf van uw keuze om een afspraak te maken voor een rondleiding.
In het opmerkingenveld is genoeg ruimte om eventuele vragen te stellen met betrekking tot de opvang.

Bevestiging van inschrijving
Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, stuurt de plaatsingsmedewerker u een bevestiging van inschrijving. Zij zal u, wanneer mogelijk, meteen een aanbieding doen en eventueel een plaats op het kinderdagverblijf voor uw kind reserveren. 

Plaatsingsovereenkomst
Wanneer er een plaats voor uw kind beschikbaar is dan maakt de plaatsingsmedewerker een overeenkomst. Deze ontvangt u per post, als mogelijk minimaal twee maanden voordat de opvang start. 
U dient de overeenkomst binnen twee weken te ondertekenen en terug te zenden naar het centraal bureau. Betreft het een spoedplaatsing dan kunt u de overeenkomst tekenen tijdens het intake gesprek met de locatiemanager.

Intakegesprek
Alvorens we uw kind plaatsen vindt er een intakegesprek plaats op het kinderdagverblijf.
Daarbij wisselen we alle benodigde informatie uit en is er tijd voor een eerste kennismaking met de pedagogisch medewerkers van de groep.

Wenperiode
Voordat uw kind 'echt' naar het kinderdagverblijf komt starten we met een wenperiode. In die periode kan uw kind wennen aan de nieuwe situatie en leggen we de basis voor een veilige, positieve binding met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes. Het is belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt en dat het ervaart dat het op de volwassenen kan rekenen; dat zij er zijn. De duur van zo'n periode is per kind verschillend. Ieder kind went op zijn eigen manier. Om een veilige basis te creëren, streven we naar een wenperiode van minimaal twee dagdelen, waarmee we dan twee weken voor aanvang van de opvang starten. We moedigen ouders zoveel mogelijk aan om hun wensen ten aanzien van de opvang kenbaar te maken. Het is belangrijk dat alle betrokkenen in deze periode veel informatie met elkaar uitwisselen, zodat we zo snel mogelijk van een wederzijds vertrouwen kunnen spreken.

Dagindeling 
Het kinderdagverblijf hanteert een vaste dagindeling. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van ouders. Baby's hebben een andere dagindeling dan peuters. De pedagogisch medewerkers van de verticale groepen passen zich aan het ritme van de kinderen aan. Uiteraard altijd in nauw overleg met de ouders.  Voorspelbaarheid en continuïteit vinden wij belangrijk in het leven van het jonge kind, maar we willen daarbij de ruimte voor verrassing en spontane activiteiten niet uitsluiten.