Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Werkwijze

Inschrijving
Op de homepage van deze website vindt u inschrijfformulieren voor al onze BSO-opvangvormen. Bij de BSO heeft u de keuze uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Een combinatie van deze opvangvormen is ook mogelijk. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur of tot 19.00 uur kan ook bij de BSO. Al uw gewenste opvang kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Vergeet op het inschrijfformulier niet in te vullen naar welke school uw kind gaat.

Bevestiging van inschrijving
Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, stuurt de plaatsingsmedewerker u een bevestiging van inschrijving. Zij zal u, wanneer mogelijk, meteen een aanbieding doen en eventueel een plaats op de BSO voor uw kind reserveren. 

Plaatsingsovereenkomst
Wanneer er een plaats voor uw kind beschikbaar is dan maakt de plaatsingsmedewerker een overeenkomst. Deze ontvangt u per post, als mogelijk minimaal twee maanden voordat de opvang start.
U dient de overeenkomst binnen twee weken te ondertekenen en terug te zenden naar het centraal bureau. Betreft het een spoedplaatsing dan kunt u de overeenkomst tekenen tijdens het intake gesprek met de locatiemanager.

Intakegesprek
Wanneer u een overeenkomst hebt ontvangen, dan zal de locatiemanager telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Het intakegesprek vindt plaats op de locatie.
Los van de eerste kennismaking van uw kind met de groep en de pedagogisch medewerkers, wisselen we dan alle benodigde informatie uit en kunt u eventuele bijzonderheden melden.

Wenperiode
Om u kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving mag het voordat de 'echte' plaatsing start, komen wennen. In die periode leggen we de basis voor een veilige hechtingsband met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes. De begeleiding is er zoveel mogelijk op gericht dat het kind zich op zijn gemak voelt. De duur van deze periode is per kind verschillend. Ieder kind went op zijn eigen manier. We moedigen ouders zo veel mogelijk aan om hun wensen ten aanzien van de opvang bekend te maken. Het is belangrijk dat alle betrokkenen in deze periode veel informatie uitwisselen, zodat we snel naar een wederzijds vertouwen kunnen toewerken.

Dagindeling
We hanteren een vast ritme tijdens de voor- en naschoolse opvang en de vakantieopvang. Tijdens de vakantieperiodes worden extra activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. Ondanks het vaste ritme houden we ruimte voor verrassingen en spontane activiteiten. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van de ouders.

Op de BSO werken we met thema's. De activiteiten die worden aangeboden zullen een bepaalde periode in het teken staan van de verschillende thema's. Denk hierbij aan de jaargetijden, feestdagen, sport, sprookjes, kleuren, verschillende culturen.......


De huisregels voor de buitenschoolse opvang kunt u hier vinden.